Czechowice-Dziedzice, 14.06.2018r

Szanowni Państwo,

 

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1pkt. a, b, c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):

  •    w celu realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, przechowywane będą przez okres 6 lat od daty zakończenia jej realizacji,
  •    w celu przedstawienia oferty handlowej i wówczas będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu marketingowego,
  •    w celu odzyskania należności z tytułu sprzedaży towarów i usług oraz abyśmy mogli tworzyć statystyki, zestawienia i analizy na potrzeby własne; w tym zakresie dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od odzyskania należności lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych w procesie windykacji.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację zamówienia lub prowadzenie działań marketingowych. W przypadku przedstawicieli kontrahentów, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od kontrahentów, których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł.

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne lub informatyczne.

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:

  •     dostępu treści swoich danych
  •     sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
  •     przenoszenia danych
  •     wniesienia sprzeciwu
  •     cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Żądania w tym zakresie mogą zostać złożone:

pisemnie na adres: Promalak Południe Cyankiewicz i Synowie sp. j., 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 126

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

 

biuro@promalak-poludnie.pl

 

Ponadto, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest:

Promalak Południe Cyankiewicz i Synowie sp. j., 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 126

 

Niniejsze pismo nie zmienia warunków umowy łączącej strony i ma charakter czysto informacyjny, z datą wejścia w życie od dnia 25 maja 2018.

 

Pismo nie wymaga odpowiedzi.